Regulament Concurs BUZZStore – CUPPER Winter

1.ORGANIZATOR SI GENERALITATI

Concursul BUZZStore – Calendar Advent denumit in continuare CONCURSUL este organizat si desfasurat de SC NUTRIVITA SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 2, Str. Tuzla nr. 9-27, Bl I, apt I33, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1855/2007, avand CUI RO20892524, denumit in continuare „Organizatorul”.

Campania este organizata si se deruleaza cu scopul de a promova marcile si produsele CUPPER in randul participantilor si al prietenilor acestora, atat prin comunicarea beneficiilor produselor in mediul online (retele sociale, pagini web tip blog), cat si offline (discutii directe cu colegii/prietenii/etc.).

CONCURSUL se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii la CAMPANIE. Participantii la CAMPANIE sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului potrivit celor mentionate mai jos.

Regulamentul CONCURSUL este intocmit si facut public in mod gratuit pe pagina www.nutrivita.ro, in sectiunea BLOG. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in prealabil a acestora catre participantii implicati in campanie.

2. DURATA CONCURSULUI

CONCURSUL va fi lansat pe data de 04.11.2022 si va dura pana pe data de 31.12.2022.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada CONCURSULUI pe toata perioada acesteia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public, pe pagina de internet www.nutrivita.ro dedicata CONCURSULUI.

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

CONCURSUL este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, in varsta de minim 18 ani impliniti care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
3.1. au domiciliul/ resedinta in Romania, inclusiv cetatenii straini rezidenti pe teritoriul Romaniei (care pot face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara).
3.2. au achizitionat produse CUPPER din colectia de Craciun, asa cum apar ele nominalizate in prezentul regulament, din orice magazin fizic sau online de pe teritoriul Romaniei.

3.3. au realizat minim o postare online (Facebook, Instagram) de tip feed (in pagina) sau story in care apare unul din produsele CUPPER din colectia de Craciun si au etichetat paginile de Facebook si Instagram Nutrivita.ro, utilizand hashtagul #CupperTeasWinter in postare.

Un participant se poate inscrie cu un numar nelimitat de postari.

4. PRODUSE PARTICIPANTE

La CONCURS participa urmatoarele produse din gama CUPPER:

ECO CUPPER WINTER INFUZIE MAR-SCORTISOARA 50g cod EAN 5021991943454 4

ECO CUPPER WINTER INFUZIE FRUCTE PADURE-ANASON 40g cod EAN 5021991943478 4

ECO CUPPER WINTER INFUZIE LEMN DULCE-ANASON 40g cod EAN 5021991943720 4

ECO CUPPER WINTER INFUZIE PORTOCALA-SCORTISOARA 40g cod EAN 5021991943461 4

ECO CUPPER CEAI CALENDAR ADVENT, 48g cod EAN 5021991942815 4

5. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1. La finalul Concursului, Nutrivita va acorda, prin tragere la sorti, urmatorele premii:

# 2 x Voucher in valoare de 250 de RON si transport gratuit pentru cumparaturi pe www.nutrivita.ro valabile pana la data de 28.02.2023.

Cu aceste vouchere se poate achizitiona orice produs din stocul Nutrivita.ro. Nu se cumuleaza cu alte vouchere sau reduceri. Pentru comenzile ce depasesc aceasta valoare, castigatorii vor achita diferenta. Voucherul este transmisibil si poate fi folosit o singura data de catre beneficiar. Nu se accepta acordarea contravalorii in bani a acestor vouchere.

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 500 lei, TVA inclus la care se adauga, dupa caz, impozitul, conform legislatiei in vigoare.

5.2. La concurs sunt inregistrati automat toti cei ce utilizeaza hashtagul campaniei si eticheteaza in postari paginile de social media Nutrivita Romania. Organizatorul va urmari in mediul online acest hashtag si va alege, prin jurizare, acele fotografii creative ce expirma cel mai bine esenta produselor promovate. Criteriile de jurizare sunt: creativitatea postarii, corectitudinea exprimarii in limba romana, claritatea si calitatea imaginii, indeplinirea cumulativa a cerintelor – etichetarea paginii Nutrivita si utilizarea hashtagului. Juriul este format din reprezentanti ai Organizatorului. La finalul jurizarii se va incheia un proces verbal.

6. CONTACTAREA CASTIGATORILOR SI INMANAREA PREMIILOR

Organizatorul va contacta prin intermediul mesageriei retelelor de socializare castigatorii si le va comunica voucherul electronic. Se va incheia un proces verbal de predare primire in care se vor solicita Nume, Prenume, Adresa email, CNP in vederea taxarii, daca este cazul.

7. TAXE SI IMPOZIT

Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala  sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.).

8. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONA

Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos:

Persoana vizataDate cu caracter personalScop
Castigatoradresa e-mail, nume si prenume, CNPAcordare si expediere premii

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral.

9. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 11, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

10. SESIZARI SI LITIGII

In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0728.399.545 (linie telefonica fara suprataxa) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail contact@nutrivita.ro sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1, cu indicarea numelui Campaniei.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

11. FORTA MAJORA

In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea: pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie, avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor, tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace, orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>