“Implica-te SI TU! Impreuna sustinem comunitatea Fara Gluten din Romania“

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NATIONALE

“Implica-te SI TU! Impreuna sustinem comunitatea Fara Gluten din Romania“

Campanie promotionala adresata consumatorilor

Perioada campaniei: 16.05.2021 – 31.10.2021

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania “Implica-te SI TU! Impreuna sustinem comunitatea Fara Gluten din Romania – 1 PRODUS = 1 DONATIE ” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de NUTRIVITA S.R.L. (denumita in continuare „NUTRIVITA”), o societate cu raspundere limitata constituita si functionand in conformitate cu legile din Romania, avand sediul in Bucuresti, str. Tuzla nr. 9-27, bl. I, et. 3, ap. 33, sector 2 si punct de lucru in com. Voluntari, jud. Ilfov, B-dul Eroilor nr. 4 inregistrata la ORC al Municipiului Bucuresti cu nr J40/1855/2007, cod înregistrare fiscală RO20892524, reprezentata de dna Adelina Pãsat in calitate de Director Comercial denumita in continuare „Organizatorul.

Art. 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul ul https://nutrivita.ro/arig.

2.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://nutrivita.ro  cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

Art. 3. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani la data inceperii Campaniei si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

3.2. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

Art. 4. PRODUSE PARTICIPANTE

4.1 La Campanie participa toate produsele fara gluten din gamele Abonett, Balviten, Bauckhof, Bio Junior,  Bjorg, Gerble Fara Gluten & Fara Lactoza  comercializate de catre Nutrivita pe piata din Romania, atat in reteaua de magazine fizice cat si din cele online, asa cum apar ele descrise in lista din Anexa 1, parte integranta din prezentul regulament.

4.2 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.4 Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 5. LOCUL SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1 Campania va incepe in data de 16 mai 2021, ora 00:00:01, ora Romaniei si se va incheia in data de 31 octombrie 2021, ora 23:59:59, ora Romaniei (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

5.2 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, atat in reteaua de magazine fizice cat si din cele online, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1 Pentru a se inscrie in cadrul Campaniei, participantii trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 3 de mai sus si sa achizitioneze din orice magazin fizic sau online de pe teritoriul Romaniei minimum un Produs Participant, in Perioada Campaniei.  Pentru achizitionarea fiecarui Produs Participant dintr-unul dintre magazinele fizice sau online de pe teritoriul Romaniei, in Perioada Campaniei, Nutrivita  va contribui cu 1% din valoarea fara TVA a Produsului Participant achizitionat catre Asociația Română Pentru Intoleranță la Gluten (www.arig.ro), in vederea sustinerii proiectelor de crestere a  calitãţii vieţii persoanelor cu afecţiuni digestive şi în mod particular a persoanelor diagnosticate cu boala celiaca.

6.2 Valoarea maxima oferita de catre NUTRIVITA catre Asociația Română Pentru Intoleranță la Gluten (ARIG) este de 25.000 lei. Suma va fi oferita catre ARIG dupa cum urmeaza: 12.500 lei pana la 1.08.2021 si diferenta obtinuta din campania promotionala, de pana la 12.500 lei pana la 1.11.2021, prin virament bancar, in contul Asociatiei.

6.3 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (de excemplu: contravaloarea achizitiei Produselor Participante).

Art. 7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

In cadrul campaniei promotionale “Implica-te SI TU! Impreuna sustinem comunitatea Fara Gluten din Romania “ nu vor fi prelucrate date cu caracter personal.

Art. 8. INTRERUPEREA CAMPANIEI

8.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. – Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

8.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Art. 9. CONTESTATII

Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa contact@nutrivita.ro. sau prin posta la sediul Organizatorului din Bucuresti, com. Voluntari, jud. Ilfov, B-dul Eroilor nr. 4.   Contestatiile se pot depune pana la data de 30 Noiembrie 2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi solutionata de catre Organizator. Contestatiile  vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

Art. 10. LITIGII SI LEGEA APLICABILA

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanța competentă din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.

10.2 Legea aplicabilă este legea română.

 Anexa 1 – Lista produselor participante la Campania 
 “Implica-te SI TU! Impreuna sustinem comunitatea Fara Gluten din Romania“ 
   
   
MarcaProdusCod bare
ABONETTABONETT TARTINE CROCANTE FARA GLUTEN CU PORUMB 100g5997148702352
ABONETTECO ABONETT TARTINE CROCANTE FARA GLUTEN CU HRISCA 100g5997148703526
ABONETTABONETT TARTINE CROCANTE FARA GLUTEN CU QUINOA 100g5997148703601
BALVITENBALVITEN PAINE MIC DEJUN FELIATA ALBA F. GLUTEN 190g5907653104091
BALVITENBALVITEN PAINE MIC DEJUN FELIATA CU SEMINTE F. GLUTEN190g5907653104107
BALVITENBALVITEN  COOKIES CU AROMA UNT F. GLUTEN130g5907653103797
BAUCKHOFBURGER ROSII-BUSUIOC F. GLUTEN 140G 4015637824048
BAUCKHOFECO BAUCKHOF BUDINCA DE GRIS F. GLUTEN 2x65g4015637823805
BAUCKHOFECO BAUCKHOF PESMET F. GLUTEN 200g4015637824055/ 4015637827353
BAUCKHOFECO BAUCKHOF AGENT INGROSARE SOS F. GLUTEN 250g4015637836065
BAUCKHOFECO BAUCKHOF MUSLI 3-CEREALE F. GLUTEN 225g4015637823096
BAUCKHOFECO BAUCKHOF MUSLI  FRUCTE F. GLUTEN  325g4015637823102/ 4015637824062
BAUCKHOFECO BAUCKHOF MUSLI CROCANT CIOCO F. GLUTEN 300g4015637823119/ 4015637824079
BAUCKHOFECO BAUCKHOF CHOCO BALLS F. GLUTEN 300g4015637823225/ 4015637824093
BAUCKHOFECO BAUCKHOF MUSLI OVAZ FRUCTE F. GLUTEN 450g4015637824468/ 4015637824864
BAUCKHOFECO BAUCKHOF FULGI DE QUINOA F. GLUTEN 250g4015637825366
BAUCKHOFECO BAUCKHOF FULGI DE HRISCA F. GLUTEN 250g4015637825373/ 4015637826448
BAUCKHOFECO BAUCKHOF MUSLI PROTEIN SPORT F. GLUTEN 400g4015637825434
BAUCKHOFECO BAUCKHOF TERCI PROTEIN SPORT F. GLUTEN 425g4015637825441
BAUCKHOFECO BAUCKHOF FULGI OVAZ BABY 475G4015637826059
BAUCKHOFECO BAUCKHOF FAINA OREZ, FARA GLUTEN 500g4015637822884/ 4015637825960
BAUCKHOFECO BAUCKHOF FAINA DE MEI, FARA GLUTEN 425g4015637822891/ 4015637825984
BAUCKHOFECO BAUCKHOF FAINA DE HRISCA, FARA GLUTEN 500g4015637822907
BAUCKHOFECO BAUCKHOF PREMIX NEGRESA CIOCO F GLUTEN  400g4015637822990
BAUCKHOFECO BAUCKHOF PREMIX BLAT PIZZA F. GLUTEN 350g4015637823003
BAUCKHOFECO BAUCKHOF PREMIX BISC OVAZ F GLUTEN  400g4015637823850
BAUCKHOFECO BAUCKHOF FAINA DE SOIA FARA GLUTEN 250G4015637826455
BAUCKHOFECO BAUCKHOF BURGER ROSII-BUSUIOC F. GLUTEN 140g4015637824048
BAUCKHOFECO BAUCKHOF PREMIX NEGRESA CIOCO F GLUTEN  400g4015637824130
BAUCKHOFECO BAUCKHOF MIX FAINA UNIVERSALA F GLUTEN 800g4015637824598
BAUCKHOFECO BAUCKHOF FAINA NAUT FARA GLUTEN, 500g4015637824697/ 4015637825991
BAUCKHOFECO BAUCKHOF PREMIX PAINEA MINUNE CU SEMINTE, F.GLUT 475g4015637824765/ 4015637826417
BAUCKHOFECO BAUCKHOF FAINA COCOS FARA GLUTEN, 250g4015637827148
BAUCKHOFECO BAUCKHOF PREMIX TORT DE MERE RAPID 500g4015637827391
BIO JUNIORECO BIO JUNIOR STICKS F.GLUTEN, CONT. RED. SARE 45g0705632687925
BJORGECO BJORG BATON MIERE-ALUNE 25g3229820793771
GERBLEGERBLE F. GLUTEN FURSEC PEPITE 160g3175681054691
GERBLEGERBLE F. GLUTEN MINICHEC CREMA CAPSUNI 210G3175681072053
GERBLEGERBLE F. GLUTEN MINICHEC CREMA CIOCOLATA 210G3175681072206
GERBLEGERBLE F. GLUTEN PAINE CU SEMINTE 400G3175681104761
GERBLEGERBLE F. GLUTEN PAINE RUSTICA  350G3175681121263
GERBLEGERBLE F. GLUTEN BISCUITI UMPLUTI CACAO 125g3175681121294
GERBLEGERBLE F. GLUTEN BISC. PEPITE CIOCO-ALUNE 150G3175681262195
GERBLEGERBLE F. GLUTEN & LACTOZA MADLENA CU OU 200G3175681054158
GERBLEGERBLE F. GLUTEN & LACTOZA  NAPOL CIOC-MIGDALE 3x21g3175681188792
GERBLEGERBLE F. GLUTEN & LACTOZA BAT. CIOCO-COCOS 100g3175681195066
GERBLEGERBLE F. GLUTEN & LACTOZA PAINE 350g3551100781452
GERBLEGERBLE F. GLUTEN & LACTOZA PAINE FIBRE 350g3551100781469
GERBLEGERBLE F. GLUTEN & LACTOZA MADLENE LAMAIE 180g3551100781674
GERBLEGERBLE F. GLUTEN & LACTOZA CHEC MARMORAT 200g3700211234054
GERBLEGERBLE F. GLUTEN & LACTOZA BISCUITI NATUR 120g3700211234078
GERBLEGERBLE F. GLUTEN & LACTOZA FURSEC PEPITE CIOCO 150g3700211234221

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>